A.C.R.C. OLTENIA este deschisă parteneriatelor și colaborării cu persoane, organizații și instituții. Fie că sunteți specializat ca trainer sau faceți parte dintr-o organizație cu profil asemănător, contactați-ne pentru a putea discuta cum putem lucra împreună.

Ce este A.C.R.C. OLTENIA?

 • A.C.R.C. Oltenia este o organizaţie non-guvernamentală cu structură umanitară, non profit, fără scop patrimonial, politic sau lucrative, având personalitate juridică în conformitate cu prevederile legale în vigoare

 Scopul şi obiectivele A.C.R.C. Oltenia:

 • Promovarea şi dezvoltarea de activităţi educaţionale şi de pregătire profesională
 • Organizarea de colocvii, simpozioane, dezbateri, conferinţe, cursuri de pregătire şi perfecţionare profesională, calificare, recalificare, activităţi de informare consulting, traning şi publicitate
 • Promovarea şi organizarea învăţămantului pentru adulţii ce nu frecventează un centru şcolar sau sistem universitar.
 • Investigarea, selecţia orientarea şi plasarea forţei de muncă
 • Promovarea unei atitudini active în randul celor aflaţi în căutarea unui loc de muncă.
 • Promovarea unei culturi manageriale moderne prin diseminarea largă a celor mai noi teori şi practice în domeniu
 • Sa promoveze valorile societatii civile in vederea dezvoltarii durabile a comunitatii prin educatie formala si non formala.
 • Sa contribuie la formarea unui stil de viata echilibrat al tinerilor, prin identificarea factorilor de risc si prevenirea influentei lor asupra starii de sanatate.
 • Sa promoveze valorile europene.
 • Sa promoveze diversitatea culturala.
 • Sa incurajeze si sa deruleze programe care constau in schimburi internationale.
 • Sa promoveze si sa incurajeze voluntariatul.
 • Sa ajute tinerii sa se implice in viata publica.
 • Editarea de brosuri, reviste, publicatii.
 • Organizarea unor intalniri deschise tinerilor, dedicate temelor de interes general.

Valori promovate:

 • Spirit civic
 • Responsabilitate individuală
 • Spirit de echipă
 • Toleranţă şi deschidere
 • Demnitate
 • Integritate
 • Profesionalism

Parteneri:

 • Camera de Comerț și Industrie Gorj
 • Asociația Dominou Craiova